Purva Bhadrapada

From Encyclopedia of Vedic Science
Jump to: navigation, search

Bu tür insanlar çevresindekilere yardım etmeye ve iyi bir iş tavsiyesi verebilirler. Para onlar için çok da önemli olmadığı için onların ekonomik durumları sabit değildir. Önemli olan arkadaşları ve kendi prensipleri sayesinde toplumda ulaştıkları konumdur. Onlar keyfi harcama yapmaktan kaçınırlar ve onlar için gerçekten lazım olan şeylere harcama yaparlar. Onlar kendi kendilerine yeterler ve gerektiğinde sıkça yeni icatlar çıkartırlar. Kendisine özgü içtenlik ve iyi kalplilikle etrafına insanları toplar. Onlar gururlu ve  ayakları üzerine durabilirler, pratik zekalı ve samimidir. Bunun dışında onlar insanlarla kolay anlaşırlar, çoğu kez onları teşvik eden ve motive eden faaliyetlerde bulunurlar. Onlar aktiftirler, yeni projeleri hazırlama veya araştırmalarda coşkunluk katarlar ve çabuk öğrenirler. Onlar faaliyetlerini amaçları doğrultusunda ve mutabık şekilde yürütürler.