Yükselen Başak

From Encyclopedia of Vedic Science
Jump to: navigation, search

Böyle insanlar pratik işlerde şaşılacak derecede prensiplere bağlıdırlar. Kendi düşüncelerini geliştirmesi ve gerçekleştirmesinde tutarlı, sistematik ve planlı bir şekilde hareket eder. Her ayrıntıyı çok dikkatli bir şekilde kaydeder ve tüm ayrıntıları tam analiz eder ki bu eylemlerindeki, kendini ifade etmesindeki ve algı oluşturmadaki başarının temelini oluşturur. Onun amacı, mükemmellik ve yanılmazlıktır. Nitelik nicelikten daha değerlidir. Böyle insanlar çevresiyle daha aklı başında ve düzenli bir ilişki kurmaya çalışırlar. Onlara her zaman ve her konuda güvenilebilir, çünkü onlar sadece gerçekçi işleri gerçekleştirmek için üzerlerine alırlar. Üzerine aldığı görevleri çok titiz bir şekilde yapmaya ve hatta biraz sıkıcı olma pahasına özen gösterirler. Eksiklikleri fark ettiğinde sivri ve keskin bir şekilde eleştirmeye eğilimlidir. Kendine yönelik eleştirileri sakin ve olgun bir şekilde karşılar. Böyle insanlar için giriştiği her şey önemli ve esaslıdır. Bu yüzden uğraştığı ilişkilerin devamlılığının teminatı ve emniyetini elinde bulundurmaya çalışır. Böyle bir insan başlanan tüm işlere ciddi yaklaşır ve hedeflenen amaca yönelik istikrarlı bir şekilde hareket eder. Kendi kişiliğini tedricen ve aşama aşama değiştirir. Katı, net ve rasyonel bir karaktere sahiptir. Gelişim ancak kişisel tecrübenin verdiği tam güven temelinde gerçekleşir. Değişken bir karaktere sahiptir, kişiliği eğitilmeye baya yatkındır. Böyle bir insan her zaman bir şeyle meşguldür, o kendini tüm dünyada rahatı, temizliği ve düzeni kurma yükümlülüğünü üzerinde hisseder, bu da kendi yakın çevresiyle sınırlı kaldığında bile yeterince gailelidir. Genellikle bu tür insanlar kendinden ve çevresindekilerden hoşnut ve memnun değildir. Eğer onlar için herhangi bir şey yolunda değilse, hayatından gerçek anlamda memnun değildirler. Buna karşılık böyle insanların dışındakiler küçük detaylardaki mükemmellik ve çekiciliği (hem dışsal maddi dünyada olsun, hem de kendi içsel yapısında olsun) görüp değer veremez. O, ayrıntı ve itina gerektiren her işin çok güzel üstesinden gelebildiği için, kendi becerilerini mükemmelliğe ulaştırmak ister. Böyle insanlar hızlı beceri ve tam olmayan bir bilgiyle dayanılarak geniş bir şekilde değerlendirilmesi gereken durumların genellikle üstesinden gelemez. Böyle bir insan zor uzlaşır, algı ve kendini ifade etmede hayal gücü konusunda zorluk yaşar. O da her şeyi direkt (ve dolayısıyla yanlış) anlama ve diseksiyonu ve analize dayanmayan ve açığa vurulmadan çok önce ölmüş düşüncelerini fazla kesin ifade etme eğilimindedir. Bu sağduyulu ve inisiyatif alabilen insan, özenliliğe ve aşırı düzenliliğe eğilimlidir, bu yüzden çoğu zaman önemsiz şeylerden rahatsız olmak yüzünden kendini yorar. Yaşam boyu genç kalmanın sırlarını bilir. Diğerlerinin zaaflarını bulma yeteneğini çok iyi kullanır ama bunu takt sahibi ve diplomatik bir üslupla yapar. Bazen ayrıntıcı ve yanıkçı (mızmızcı) biri olabilir. Böyle insanlar sık sık komedyen ve yorumcu olurlar. Onun basiretli zekâsı diğer insanların kişiliğinde ne tür yeni gelişme ve onların içinde ne tür zaafların olduğunu belirlemesine yardımcı olur.